Conference calendar 2003

 
Date Title of event
23-24/1 Implementing Enviromental Management Accounting: Status and Challenges
30-31/1 Lipidforum
25-29/4 European Public Choise Society Meeting
8-10/5 An environment for a better health
11-16/5 INPUT
22/5 "Flere nydanskere i arbejde - visioner og realiteter"
24-25/5 SID Møde - Anlæg og Bygningsarbejderne
13-14/6 Det ordinære advokatmøde
26-29/6 ELC 4th Conference
28/7 - 1/8 ISDS-22, 22nd International Conference on Defects in Semiconductors
15-17/8 17th Nordic Conference in Social Medicine and Public Health
27-29/8 Beredsskabschefernes Årsmøde
2/9 Kræftforskning i det 21. århundrede
6-9/9 International Workshop on Campylobacter, Helicobacter and Related Organisms  
28-30/9 CEN/TC251
23-25/10 Danmarks Erhvervsskoleforenings Generalforsamling
18/11 Årsmøde i Forum for Sundhedstjenesteforskning
18/11 Disinfection in animal production
 
024_meetovation