Conference calendar 2009

 
Date Title of event
29-31/1 Idrætsmedicinsk Årskongres
5-7/3 Beyond Kyoto
1-2/4 IT-arkitekturkonference
27-29/4 50th Annual Meeting of the Scandinavian College of Neuro-Psychopharmacology
29/4-1/5 DOS Forårsmøde
4-5/5 Landskonference for sundhedsplejersker
14-15/5 Stories of Nationhood in Plural Societies
18-19/5 frAU - Women in Academia
26-29/5 ABB Network Manager - Nordisk Brugermøde
28-29/5 Den 9. Danske Kongres i Klinisk Biokemi
5-9/6 NOPHO - 27th Annual Meeting
10-12/6 Sixth International Workshop on Computational systems Biology, WCSB
13-14/6 Det ordinære advokatmøde
14-16/6 "Next Library" - International Un-conference
17-20/6 FECECT
12-15/8 Forlæggerforeningen
17-21/8 XVII European Symposium on Languages for Specific Purposes
26-28/8 FKB's Årsmøde
11/9 Aarhus Universitets Årsfest
29/9 Kempler's jubilæumskonference: "Mod til at handle - hvornår gør vi noget?"
28-30/9 Multiple Stressors - Novel Methods for Integrated Risk Assessment
29-30/9 Landskursus for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker
1/10 Lederkonferencen: "Ledelse af paradokser i dagtilbud og skoler"
2-4/10 Landskonference -"Kunsten af være kvinde" 
3-10/10 JAOO conference
27-28/10 SEFI European Forum on CEE
29/10 Fremtidens turismeinformation - tendenser og facts i informationssøgning, købsadfærd og booking
3-4/11 Landskursus for Kardiologiske og thoraxkirurgiske sygeplejersker
4-5/11 Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv
6-7/11 Tandlægeforeningen symposium
18-19/12 20TH (EC)2-Conference
Real Time Econometrics
 
024_meetovation