KongresKompagniet som din Core PCO (Professional Congress Organizer)

Som din faste kongresarrangør arbejder vi tæt sammen med dig fra det ene arrangement til det næste på tværs af byer og lande.

KongresKompagniet er Core PCO for bl.a.:

  • Idrætsmedicinsk Årskongres
  • Landskonference for Sundhedsplejersker
  • Landskursus for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske sygeplejersker
  • Landskonference for Udviklingssygeplejerske
  • Skoleledernes Årsmøde
  • Dansk Patologisk Årsmøde
  • Nordic Meeting on Tumor Microenvironment in Lymphoma

Vores kunder udtaler sig:


The 23rd European Conference on Few-Body Problems in Physics

Vi har benyttet KongresKompagniet mange gange i forbindelse med afholdelse af arrangementer og senest i forbindelse med en uges konference i august 2016.

Vi har været meget tilfredse med vores samarbejde. KongresKompagniet har været gode at sparre med, og er kommet med mange gode forslag til afholdelsen. Derudover har vi trygt kunne lægge registrering og håndtering af forskellige aftaler i deres hænder, vel vidende, at der var 100% styr på tingene.

Tak for denne gang.

Karin Vittrup - Aarhus Universitet, Institut for Fysik og Astronomi


Landskursus for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske sygeplejersker

Igennem en årrække har vi samarbejdet med KongresKompagniet om det årlige Landskursus for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske sygeplejersker. KongresKompagniet er en uvurderlig hjælp i planlægningen af det årlige kursus. De varetager alle de praktiske opgaver som booking, registrering, hotelindkvartering og catering på en yderst professionel og positiv måde. De er altid hurtige på tasterne og fleksible, så det er en fornøjelse at arbejde sammen med dem. Vi er yderst tilfredse med samarbejdet med KongresKompagniet i planlægningen af Landskurset og kan kun give vores uforbeholdne anbefaling videre.

Anita Tracey Sygeplejerske, Projektsygeplejerske Aalborg Universitetshospital Klinik Hjerte-LungeSATS2013 Kongres

De skandinaviske selskaber for thoraxkirurgi, perfusion og thoraxkirurgisk sygepleje afholdt i august 2013 en fælles 3-dages thoraxkirurgisk kongres med 300 deltagere såvel fra Skandinavien som udenfor. Der var dels fællessessioner for alle tre selskaber, dels separate, sideløbende sessioner for hvert enkelt selskab med Power Point præsentationer fra såvel free papers som inviterede talere, og desuden en større poster-afdeling. KongresKompagniet har fra allerførste færd på yderst kompetent vis guided os igennem de mange valg mht. alle de praktiske aspekter af kongressen og rådgivet mht. samarbejdspartnere udadtil. KongresKompagniet har desuden varetaget alle praktiske opgaver i forbindelse med registrering, hotelindkvartering og catering og i høj grad bidraget til, at det sociale program også blev en succes.

 Igennem hele forløbet har vi nydt godt af KongresKompagniets store erfaring og ekspertise som kongresarrangør. Deres positive ånd og gennemførte professionalisme gjorde det til en fornøjelse at arbejde sammen med dem, og det er med glæde, at vi giver KongresKompagniet vores uforbeholdne anbefaling.

Hans Henrik Kimose
Overlæge, dr.med.
President, SATS2013European Congress of Epidemiology (EUROEPI) 2013

I efteråret 2011 påtog Dansk Epidemiologisk Selskab sig at arrangere den Europæiske Epidemiologi Kongres i 2013 i Aarhus. Vi fik fra starten det råd, at vi skulle alliere os med en professionel kongresarrangør, der kunne tage hånd om det praktiske ved at arrangere kongressen.

 Det naturlige valg var KongresKompagniet, som havde erfaring og lokalt kendskab, og det valg fortrød vi aldrig. Både som gruppe og enkeltpersoner leverede KongresKompagniet professionelt og overbevisende de aftalte ydelser, hvad der var helt essentielt for en vellykket gennemførelse af kongressen. Men KongresKompagniet, herunder især vores primære samarbejdspartner igennem foråret 2013 op mod kongressen, Lone Stouby, gjorde mere end det.

 Da kongressen var ved at drukne i sin egen succes med 650 deltagere (250 flere end vi havde turdet håbe på!), hjalp hun med at flytte kongressen fra Søauditorierne til Scandinavian Congress Center. Det betød lange arbejdsdage at få det forhandlet på plads med vores begrænsede budget, og det krævede en opskalering af håndteringen af abstracts og tilmeldinger. Indimellem var der kontante forhandlinger, men min oplevelse var altid, at jeg gik glad fra møderne med Lone og de andre på KongresKompagniet - presset blev håndteret med lige dele humor og professionalisme. Og jeg var aldrig tvivl om, at jeg kunne stole på Lone eller de andre.

 Kongressen blev efterfølgende vurderet af vores deltagere, og ud af 220 afgivne svar var de 218 enten tilfredse eller meget tilfredse. Det skyldes ikke mindst KongresKompagniet. Skulle jeg få mulighed for igen at arrangere en konference, vil mit første telefonopkald være til KongresKompagniet for at få dem til at stå for den praktiske organisation.

Henrik Støvring
Formand, Dansk Epidemiologisk Selskab
Lektor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet


European Association for Sport Management (EASM) 2012 konference

Idrættens Analyseinstitut (Idan)/Play the Game var i september 2012 medarrangør af den 20. EASM konference (European Association for Sport Management), der for første gang blev afholdt i Danmark (Aalborg ). Konferencen havde knap 500 deltagere.

Idan/Play the Game planlægger som udgangspunkt selv egne konferencer. Men vi har god erfaring med at udlicitere dele af konferenceplanlægningen, og til dette formål har vi med stor tilfredshed flere gange brugt KongresKompagniet.
KongresKompagniet har hjulpet os med handling af registrering, deltagerbetaling, navneskilte og med at holde styr på hotelreservationer. Vi har altid haft et perfekt samarbejde med KongresKompagniet. De siger aldrig "nej, det kan vi ikke", men er utroligt fleksible og meget tålmodige i forhold til den høje grad af indblanding, der er fra vores side. Ingen opgave er for stor eller for lille, og opgaverne løses topprofessionelt med humor og varme. Som konference-arrangør ved jeg selv, hvor meget arbejde der ligger bag tilsyneladende enkle opgaver.

Det er altid en stor fornøjelse at arbejde sammen med KongresKompagniet, og vi glæder os til næste gang.

Maria Suurballe
Konference Manager
Idrættens Analyseinstitut/Play the Game


Scandinavian College of Neuropsychopharmacology (SCNP) 2009-

Som præsident for Scandinavian College of Neuropsychopharmacology (http://scnp.org), vil jeg gerne ytre en stor tilfredshed og tak til KongresKompagniet. KongresKompagniet har stået for vores møder siden 2009, der har været afholdt i både Danmark og udlandet, og KongresKompagniets indsats har været uovertruffen.

Igennem alle kongresfaserne har vi fået assistance fra en meget professionel samarbejdspartner. Særligt skal fremhæves bistanden i planlægningsfasen, hvor den store erfaring kom os til gavn, men håndteringen af delegerede og afklaring af sidste-øjebliks problemer skal også fremhæves. Evalueringerne vi har fået fra de delegerede har kun haft ros til overs for arrangørerne.

SCNP har derfor valgt at have KongresKompagniet med som fast partner ved vores møder. Jeg kan varmt anbefale alle, der skal afholde større arrangementer, at benytte KongresKompagniet.

Gregers Wegener Professor, overlæge, dr.med.


Nordisk Ortopædisk Forenings Kongres (NOF)2010

Som præsident for Nordisk Ortopædisk Forenings kongres, der blev afholdt i Aarhus maj 2010, vil jeg gerne udtrykke en stor kompliment til KongresKompagniet.

 Det er et stort arbejde at planlægge en kongres af denne størrelsesorden med over 850 deltagere, og KongresKompagniets indsats har været uvurderlig. Kompagniet har igennem hele perioden optrådt som en meget professionel samarbejdspartner, som fik alle aspekter af kongressen til at fungere optimalt. Ikke mindst i planlægningsfasen var de hele tiden på forkant via deres mangeårige erfaringer, og også da vi nærmede os afvikling af kongressen, hvor det hele blev mere intenst, var der fuldstændigt styr på planlægningen.

 Nordisk Ortopædisk Forenings kongres 2010 blev en stor succes, og deltagerne havde kun ros til overs for arrangørerne. Vi sender derfor en stor tak til Lone Stouby, som repræsenterede KongresKompagniet.
 Jeg kan varmt anbefale alle, der skal afholde større arrangementer, at benytte KongresKompagniet, og samtidig også anbefale Musikhuset som et fantastisk sted for en kongres af denne størrelsesorden.

Kjeld Søballe
Professor, dr.med. 


Volvo Youth Sailing ISAF Championship 2008

Sailing Aarhus afviklede i 2008 det Internationale Sejlsportforbunds (ISAF) officielle ungdomsverdensmesterskab i Kapsejlads, ISAF Youth World Sailing Championship. Verdensmesterskabet, der var den vigtigste, internationale kapsejladsbegivenhed i 2008 næst efter de Olympiske Lege, var et stort prestigeprojekt for de involverede arrangører og det var en stor anerkendelse af sejlermiljøet i Aarhus og Aarhus by i al almindelighed at få tildelt dette stævne. Udover Sailing Aarhus stod blandt andre Aarhus Kommune, Sport Aarhus Events, Sport Event Denmark og Dansk Sejlunion som arrangør for eventen.

Kapsejladsen havde deltagelse af over 450 sejlere og trænere fra 58 nationer. Yderligere et antal medrejsende familiemedlemmer. Der blev afviklet i alt ca. 5.700 overnatninger. Et af de kritiske punkter i planlægning og afvikling af eventen var tilmelding og registreringsproceduren herunder hele håndtering af betaling af deltagerfee. ISAF stiller store krav til denne del af eventen, først og fremmest fordi der stilles en lang række ufravigelig krav til deltagerne, som skal dokumenteres og overholdes for at de må deltage i verdensmesterskabet, dernæst stiller sejlerne selv en række individuelle krav til kost og logi. Endelig stiller ISAF det ufravigelig krav, at hele processen skal foregå smidigt og smertefrit idet denne proces typisk er en stor stressfaktor for elitesportsudøverne, der i denne fase typisk har adskillelige rejsetimer bag sig og står over for at skulle deltage i hvad der for de fleste er højdepunktet i deres karierrer. Der skal håndteres en stor mænge komplekse information, hvoraf flere er yderst personlig og følsomme. Sailing Aarhus valgte derfor tidligt i planlægningsforløbet, at outsource denne opgave til et professionelt kongresbureau. Valget faldt relativt tideligt på KongresKompagniet, om hvem vi modtog gode referencer fra vores samarbejdspartnere, blandt andet havde KongresKompagniet løst en lignende opgave i forbindelse med VM i Idrætsgymnastik 2006.

KongresKompagniet gennemførte opgaven til vores fulde tilfredshed. De løste opgaven perfekt, rettidigt og fejlfrit. Vi oplevede en yderst professionel og kompetent samarbejdspartner, som yderligere overraskede os, ved at kunne bidrag med rådgivning og løsning af opgaver, der ikke umiddelbart var aftalt. Vi havde stor tillid til KongresKompagniet og deres medarbejdere, der udviste så stor engagement og interesse i opgaven, at vores udenlandske gæster og danske samarbejdspartere flere gange udtrykte formodning om, at KongresKompagniet var direkte tilknyttet vores organisation.

Vi modtog stor ros og anerkendelse for KongesKompagniet for opgaveløsningen, blandt andet udtrykte én af de store sejlsportsnationer at "we have been to many events like this the last 20 years, this was actually the first time, we enjoyed the registration process". Også ISAF, det internationale sejlsportsforbund, roste os for håndteringen af registreringsprocessen og anbefaler nu fremtidige eventorganisationer samme fremgangsmåde.
Verdensmesterskabet modtog blandt andet Aarhus Kommunes Eventpris i 2008 samt Aarhus Stiftstidendens "Boye" pris 2008, begge for mest velgennemførte idrætsbegivenhed i 2008.

Thomas Capitani Nielsen
Direktør/Excecutive director

Sailing Aarhus m.b.a
www.sailing-aarhus.org 


Sixth Meeting of the European Society for Chlamydia Research, Aarhus, Denmark 2008

I forbindelse med at vi var udpeget til at skulle organisere det Sixth Meeting of the European Society for Chlamydia Research, Aarhus, Denmark, July 1-4, 2008 havde jeg kontaktet KongresKompagniet og bedt dem hjælpe med at arrangere mødet, som blev holdt på Aarhus Universitet.

 KongresKompagniet ydede en uvurderlig indsats. Ikke blot sørgede de for at abstracts blev modtaget og at tilmelding, hotelreservation og betaling for deltagelse kunne gøres uden problemer, de var også virkelig gode samarbejdspartnere, der helt professionelt og uhøjtideligt fik alt til at fungere.

 Klamydia mødet blev en succes. Alt fungerede. Og vejret var fantastisk. De mere end 300 deltagere havde kun ros tilovers for arrangørerne. Vi sender derfor en stor tak til Lone, Heidi og Christina.

 Jeg vil varmt anbefale, at alle, der skal holde større arrangementer, benytter KongresKompagniet.

Professor Svend Birkelund og Professor Gunna Christiansen
Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, Aarhus Universitet


ISAF Youth Worlds 2008

I would like to take this opportunity to thank you for organizing our accommodation and entry information as well as the social programme. The British team very much enjoyed the event; we did not experience any problems. This is thanks to you and your high level of organization and communication prior to the event. It is important that all aspects of the team are centered and provided for to fully ensure that there is anything more than the sailing alone affecting the sailors. With thanks once again.

Simon Wergan
Youth Racing Manager


WCH2006 - Artistic Gymnastics, Denmark - 13-21 October

"KongresKompagniet var en uvurderlig samarbejdspartner både i forberedelsesfasen, under og efter VM i idrætsgymnastiks afvikling. Alt blev grebet professionelt an, informationsniveauet var højt, der var altid villighed og fantasi til at finde løsninger - selv i sidste øjeblik, og vi kunne stole fuldt og fast på hinanden. Med knap 12.000 overnatninger i Aarhus over en periode på 18 dage lå overnatningsdelen i særdeles trygge hænder hos KongresKompagniet.

Vi kunne ikke have gjort det uden deres hjælp! Vi gør det gerne igen."

Flemming Knudsen, Formand
Mariann Holmslykke, Projektleder


Nordisk Sommermøde for Ministerrådet for Fiskeri, Jord- og Skovbrug og Levnedsmiddel

Som arrangør af Nordisk Ministerråds sommermøde 2005 i Aarhus valgte Fødevareministeriet at outsource en række opgaver til KongresKompagniet, herunder bl.a. tilmeldinger, hotelbooking, modtagelse af betalinger for deltagelse samt gennemførelse af ledsagerprogram. Det viste sig efterfølgende, at vi havde fundet et topprofessionelt konferencebureau at samarbejde med.

Det var en sjælden fornøjelse at opleve KongresKompagniet i aktion – der var ikke noget, der ikke kunne lade sig gøre og humøret og hjælpen var på højeste niveau. Skal Fødevareministeriet en anden gang arrangere et større begivenhed er det ganske givet, at KongresKompagniet igen skal overvejes som samarbejdspartner.

Et samarbejde med KongresKompagniet kan varmt anbefales.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 


World Simmental Congress 2004

KongresKompagniet var kongresbureau for Dansk Simmental, da foreningen i 2004 afholdt Verdenskongres i Danmark for kødkvægavlere fra hele verden.

Med stort gå-på-mod var KongresKompagniet parat til at sætte sig ind i helt nye stofområder. Kompagniet og dets ansatte var altid et skridt foran i planlægningen. Stort overblik gik hånd i hånd med sans for detaljen. Venlig imødekommenhed og levende interesse for gæsterne var en selvfølge. Opgaven bev løst professionelt. Ikke blot prisen, men også servicen var særdeles konkurrencedygtig.

Samarbejdet med KongresKompagniet var en udsøgt fornøjelse.

Søren Grunnet
Dansk Simmental


Transformations - the Library in Progress 2004

KongresKompagniet har løst opgaver for Aarhus Kommunes Biblioteker i forbindelse med 2 internationale konferencer med flere hundrede deltagere. Med stort organisationstalent, situationsfornemmelse, erfaring og sikkerhed har KongresKompagniet klaret praktiske opgaver, koordinering af tilmeldinger og hotelbooking. Det har givet os mulighed for at koncentrere os om det faglige indhold.

Knud Schulz, Lotte Duwe Nielsen, Marie Østergaard
Aarhus Kommunes Biblioteker


INPUT2003 – International Television Conference

800 TV folk fra 34 forskellige nationer er ikke en nem flok at servicere og holde styr på! Det vidste vi på forhånd og søgte derfor professionel hjælp og valgte KongresKompagniet, som stod for tilmelding, betaling og servicering under konferencen.Med kompetence og stort overblik løste KongresKompagniet opgaven til alles tilfredshed. Vi som samarbejdspartnere var imponerede over den effektivitet KongresKompagniet udviste helt fra planlægningsfasen og frem til de hektiske dage omkring åbningen af konferencen.

Utallige tilbagemeldinger fra konferencedeltagerne drejede sig om den venlige og imødekommende behandling de havde fået af KongresKompagniets personale.På den baggrund skyldes en væsentlig del af vores succes med INPUT2003, at vi havde valgt KongresKompagniet som samarbejdspartner i Aarhus.

Carl Otto Dethlefsen
Redaktør og konferenceformand
Danmarks Radio  


Det ordinære advokatmøde 2003

Advokatrådet takker KongresKompagniet for det gode og udbytterige samarbejde i forbindelse med vores advokatmøde i juni måned 2003. Vi oplevede et topprofessionelt, smilende og serviceminded team af medarbejdere, som virkelig havde check på tingene og hvor service klart var i højsædet, hvilket blandt andet gjorde, at vores arrangement klappede perfekt. Ved fremtidige store arrangementer vil vi uden tvivl igen kontakte KongresKompagniet og vi kan derfor kun videregive vores varmeste anbefalinger.

Advokatsamfundet


4th CEN / ELC Conference

Form og indhold skal passe sammen, også når man arrangerer en konference. KongresKompagniet er en kompetent samarbejdspartner, der sørger for, at formen passer både til konferencens indhold og til arrangørens budget. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med mennesker, som har netværket i orden og ved, hvad der kan lade sig gøre, og som samtidig er professionelle og fleksible - og har en sundt udviklet sans for humor!

Karen M. Lauridsen
Prorektor
Handelshøjskolen i Aarhus


European Round Table on Social Exclusion

Rundbordskonferencen om bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse.

I anledning af den veloverståede konference i Aarhus vil jeg gerne rette en stor tak til jer for jeres samarbejde og store indsats i forbindelse med styring af deltagernes tilmelding og registrering til denne konference. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne, som var glade for den service, som I har udvist. Jeg ved desuden fra mine medarbejdere, at I er blevet rost for den måde, hvorpå I har været i stand til at løse pludselig opståede problemer.
Denne ros vil jeg hermed give videre til jer. Endnu en gang tak for jeres indsats.

Henriette Kjær
Socialminister


The local and regional government summit

"Minitopmødet" i Aarhus - i forbindelse med EU-formandsskabet

Som opfølgning på vort samarbejde med KongresKompagniet i forbindelse med afholdelsen af konference og møder i Århus, vil vi gerne takke jer for det store arbejde og den gode og kompetente assistance I bidrog med i de hektiske dage.Vi har været umådeligt glade for jeres arbejde, som hele vejen igennem har været præget af kompetence, professionalisme og overblik.Vores arrangement var præget af, at mange forskellige aktører skulle inddrages, høres og give grønt lys til de forskelllige stadier i planlægningen - og mange kokke kan jo af og til gøre det hele lidt besværligt!I hjalp os med at holde overblikket og styre alle de små deltaljer, som vi, der ikke er vant til at organisere så store arrangementer nemt kommer til at overse.

Tak for hjælpen til alle medarbejdere i KongresKompagniet samt en speciel tak til dig Heidi for din uvurderlige indsats og dit altid gode humør.

Vi vil meget gerne gøre brug af jeres assistance en anden gang til eventuelt kommende arrangementer, og vi anbefaler jer også gerne til andre.

Katrine Hauchroug og Camilla Clevin
Amtsrådsforeningen


EWC - Towards more influence

Konferencen for europæisk samarbejdsudvalg

Som arrangør af "Konferencen for europæisk samarbejdsudvalg" indgik vi en samarbejdsaftale med KongresKompagniet. KongresKompagniet stod for den praktiske håndtering af konferencen i forbindelse med overnatningsdelen og transport for 400 deltagere fra 22 forskellige lande. Derudover fungerede KongresKompagniet som rådgiver i den praktiske planlægning af konferencen. Samarbejdet med KongresKompagniet har været særdeles tilfredsstillende. Til trods for mange ændringer i forløbet fra arrangørens side, har KongresKompagniet altid fundet hurtige og gode løsninger i hele forløbet.

Dermed kan jeg videregive de varmeste anbefalinger af KongresKompagniet.

Hans Halvorsen
Formand for LO Aarhus